Persondata - Jobsøgende

Privatlivspolitik for ansøgere til Selskabet.

1  Formål med behandlingen af dine personoplysninger.
1.1  Når du er søger job hos os, har vi brug for at behandle dine personlige oplysninger til følgende formål:
1.2  Rekruttering.

2  De personlige oplysninger, som vi behandler om dig.
2.1  Din ansøgning, CV, etc.

3  Deling af dine personoplysninger.
3.1  Vi deler ikke dine oplysninger, uden for koncernen.

4  Opbevaring og sletning af dine personoplysninger.
4.1  De personlige oplysninger, som vi behandler om dig som led i rekrutteringen slettes efter maks. 12 måneder

5  Dine rettigheder.
5.1  Indsigt
5.1.1  Du har ret til at få indsigt i de personlige oplysninger, som vi behandler om dig. Ved at rette henvendelse til selskabet kan du anmode om indsigt i de personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

5.2  Berigtigelse og sletning
5.2.1  Du har ret, og pligt, til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personlige oplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi, af en eller anden grund, ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

5.3  Begrænsning af behandling
5.3.1  Du har, under særlige omstændigheder, ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt venligst selskabet, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine personlige oplysninger.

5.4  Dataportabilitet
5.4.1  Du har under visse nærmere betingelser ret til at modtage de personlige oplysninger, som du selv har givet os og kun oplysninger vedrørende dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt venligst selskabet, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.

5.5  Tilbagekaldelse af samtykke
5.5.1  Hvis behandlingen af dine personlige oplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt venligst selskabet, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har afgivet samtykke til behandling af dine personoplysninger eller, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

6  Klage til tilsynsmyndighed
6.1  Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 33 19 32 00, e-mail: dt@datatilsynet.dk

7  Ændringer og opdateringer
7.1  Vi forbeholder os ret til løbende at ændre nærværende politik. Medarbejdere i selskabet notificeres om sådanne ændringer.

Denne politik er senest opdateret 25 juni 2018.

  Skriv til B.S. Specialslanger A/S

  Udfyld felterne og vi kontakter dig​
  TYGON® Slanger hos BS Specialslanger A/S forhandler

  Applikationsspecifikke slanger af høj kvalitet til industrielle, kemiske, fødevare-, laboratorie- og farmaceutiske anvendelser. Platinhærdet silikoneslange til bioteknologi ……..

  Salgs- og Leveringsbetingelser

  Salgsbetingelser for BSSP